Tech Data Cloud Club

Je komunikační platforma zákazníků a výrobců společnosti Tech Data na společné téma. Na obou stranách se jedná o elitní skupinu se zájmem o problematiku Cloudu.

Tech Data Distribution je autorizovaným distributorem řady výrobců a poskytovatelů služeb, kteří více či méně s  problematikou Cloudu souvisí.

Jednou z  charakteristik Cloud Computingu je, že se nejedná o konkrétní produkt, ale v  současné době spíše o filosofii prodeje v  nové oblasti nabízení služeb nebo produktů, které se službou stávají.

Členství v  Tech Data Cloud Club Vám umožní být neustále ve středu informací, novinek, případně nabídek jak rozšířit svůj obzor a samozřejmě v  neposlední řadě i přinést nový obchod.

Organizátor Tech Data Distribution, s.r.o.